Shar-pei Mularoni’s House sul podio!On podium shar-pei Mularoni’s House!

Hou Mularoni's house shar-pei

Hou Mularoni’s house shar-pei 

La giovane femmina shar-pei  Hou Mularoni’s House

è andata sul podio a soli 9 mesi di età.

MIGLIOR GIOVANE SHAR-PEI  expo San Marino

Podio 3 posto Giovani

Podio Best Giovani San Marino Georgia

Podio Best Giovani San Marino Georgia

shar-pei Hou Mularoni's House

shar-pei Hou Mularoni’s House

Hou Mularoni's house shar-pei

Hou Mularoni’s house shar-pei

Shar-pei , female 9 month old, on Podium 3rd place  JUNIOR

at San Marino / Geogia Showdog

Podium Best Junior San Marino Georgia

Podium Best Junior San Marino Georgia

shar-pei Hou Mularoni's House

shar-pei Hou Mularoni’s House